O firme

PREDSTAVENIE FIRMY

Hlavným zameraním firmy MYXY, s.r.o. je predaj, servis a prenájom elektronických registračných pokladní EURO najväčšieho slovenského výrobcu týchto zariadení ELCOM spol. s r.o. Prešov. S pokladňami sú späté rôzne doplnkové zariadenia – scannre na snímanie čiarových kódov, pokladničné zásuvky na peniaze, etiketovacie kliešte na značkovanie tovaru, certifikované váhy, archivačné zariadenia na elektronické žurnály, pokladničné riešenia a prepojenia… toto všetko dodávame, predávame, montujeme, zabezpečujeme ich záručný aj pozáručný servis.

 V náväznosti na predaj registračných pokladní, firma MYXY, s.r.o. poskytuje všetky služby s tým spojené a súvisiace, to znamená poradenstvo, programovanie pokladní, zaškolenie obsluhy, opravy a údržbu zariadení, záručný aj pozáručný servis. Ako jeden z mála registrovaných servisných organizácií (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_9088a424-f20f-40d9-8c88-a29d00d2994d) zabezpečujeme našim zákazníkom telefonickú poradenskú činnosť pri odstraňovaní bežných poruchových hlásení, zapríčinených napríklad nesprávnou obsluhou, chybnými postupmi pri predaji, opotrebením dielov, zahltením pamäte a podobne dvojjazyčne, to znamená všetky služby poskytujeme v slovenskom aj maďarskom jazyku.

 Prenájom elektronických registračných pokladní na krátku dobu – príležitostné akcie, rôzne jarmoky, festivaly, športové a kultúrne udalosti, je doplnkovou činnosťou, využívanou hlavne našimi dlhoročnými zákazníkmi. V prípade záujmu samozrejme vieme skonštruovať akceptovateľnú nájomnú konštrukciu na kratšiu aj dlhšiu dobu prenájmu.

 Popri „pokladničnej“ činnosti sa firma zaoberá aj výpočtovou technikou, výrobou – skladaním počítačov a PC zostáv podľa požiadavky a predstáv zákazníka, maloobchodným predajom výpočtovej techniky, počítačov, notebookov, tlačiarní, scannrov, multifunkčných zariadení, komponentov do počítačov, originálneho aj repasovaného spotrebného materiálu do laserových aj atramentových tlačiarní.

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zahŕňa aj pomoc zákazníkom pri inovácii respektive výmene technického vybavenia,  predaji staršej techniky, počítačov, elektronickej registračnej pokladne. Podobne v oblasti služieb, poskytujeme poradenstvo pri výbere, nákupe a inštalovaní zariadení výpočtovej techniky, pokladní, vybavení predajne výpočtovou technikou a zariadením na predaj, s dôrazom na zohľadnenie počiatočných aj perspektívnych požiadaviek zákazníka.

 Samozrejmosťou sú aj ďalšie počítačové služby – inštalácie interných a periférnych zariadení, tlačiarní, modemov, archivácia a záchrana dát z počítačov aj elektronických registračných pokladní, profilaktika techniky, inštalácie sieťových prepojení zariadení.

 Firma MYXY, s.r.o. je certifikovaný partner firmy Hewlett Packard a bronzový partner firmy ESET.

 Bude nám potešením ak firmu oslovíte a navštívite aj osobne na adrese Banícka 33 vo Veľkom Krtíši.

 Teším sa na stretnutia!

 Gabriel Pulai, konateľ firmy

Napísali o nás