Služby

Poskytujeme všetky služby spojené a súvisiace s nami predávanými registračnými pokladňami a fiškálnymi tlačiarňami, to znamená poradenstvo, programovanie pokladní, zaškolenie obsluhy, opravy a údržbu zariadení, záručný aj pozáručný servis.

Ako jeden z mála servisných organizácií zabezpečujeme našim zákazníkom telefonickú poradenskú službu pri odstraňovaní bežných poruchových hlásení, zapríčinených napríklad nesprávnou obsluhou, chybnými postupmi pri predaji, opotrebením dielov, zahltením pamäte a podobne dvojjazyčne, to znamená všetky služby poskytujeme v slovenskom aj maďarskom jazyku.

*** Zoznam schválených certifikovaných servisných organizácií elektronických registračných pokladní podľa Finančnej správa Slovenskej republiky (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_9088a424-f20f-40d9-8c88-a29d00d2994d)

 

V oblasti služieb vo výpočtovej technike poskytujeme a zabezpečujeme:

  • hardwardové aj softwarové inštalácie
  • inštaláciu a ladenie operačných systémov a ovládačov
  • inštalácie sieťových prepojení zariadení
  • odvírenie počítačov a notebookov
  • výmenu poškodených LCD displejov notebookov a drobné opravy notebookov
  • opravy periférnych zariadení – laserových, tryskových aj ihličkových tlačiarní, skenerov,  multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov

Ceny služieb sú spravidla dohodou, podľa rozsahu a nakúpeného zariadenia, respektíve časovej a pracovnej náročnosti úkonu.